top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

     Sutarčių sudarymas

 

Sutartys sudaromos bendrovės abonentų tarnyboje.

 

     Fiziniai asmenys (vartotojai) – daugiabučių namų butų savininkai, norintys sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų sutartį  turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu;
 • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei butas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

     Fiziniai asmenys (vartotojai) – individualių namų savininkai, norintys sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų sutartį turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu;
 • privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
 • jei namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį;

         Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos pradedamos teikti tik pasirašius vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį ( sutarties sąlygos vartotojams spausti čia). Prieš pasirašant sutartį turi būti suderintos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribos.

      Juridiniai asmenys (abonentai), norintys sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį, turi pateikti informaciją, nurodant:

 • įmonės pavadinimą, objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą;
 • veiklos rūšis;
 • įmonės kodą;
 • PVM mokėtojo kodą;
 • atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą;
 • įmonės telefoną, faksą, el. pašto adresą, sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresą;
 • jeigu sutartį pasirašo ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo – pateikti patvirtintą įgaliojimą;
 • nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijas (jei vanduo naudojamas gamybiniams poreikiams);
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas, - jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopiją, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu;
 • jei patalpos yra nuomojamos – nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį;

                Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos pradedamos teikti tik pasirašius vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį ( sutarties sąlygos abonentams spausti čia). Prieš pasirašant sutartį turi būti suderintos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų balansinės priklausomybės ir eksploatacinės atsakomybės ribos.

 

         Kontaktinis telefonas pasiteiravimui: (8 447) 71310

 


bottom