top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

UAB „Jurbarko vandenys“ taikys amnestiją pranešus apie savavališką prisijungimą

 

UAB „Jurbarko vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų.

Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojamas vandens ir nuotekų komunikacijas.

Norime informuoti, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:

  1. prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
  2. prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
  3. kai nesudaryta šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo-pardavimo sutartis;
  4. savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
  5. savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, klientas turi kreiptis į UAB „Jurbarko vandenys“ ir eilės tvarka atlikti šiuos darbus:

  1. gauti prisijungimo prie miesto centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų techninių sąlygų dokumentus, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  2. įsirengti vandens apskaitos mazgą;
  3. sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį;
  4. išsikviesti UAB „Jurbarko vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus.

Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš aukščiau išvardintų sąlygų – tai yra savavališkas prijungimas.

Siekdama išvengti baudų už savavališką paslaugų naudojimą išrašymo UAB „Jurbarko vandenys“ skelbia amnestiją, kurios metu savavališkai prisijungusiems prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų nebus taikomos baudos. Norėdamas išvengti baudos, gyventojas apie savavališką prisijungimą turi pranešti UAB „Jurbarko vandenys“ abonentų tarnybai, telefono Nr. (8 447) 71 310. Pranešus apie tai tarnybos vadovui, gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir bus apskaičiuotas realus sunaudoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Nuostoliai vandens tiekėjui bus apskaičiuojami tokia apimtimi, kiek įprastai sunaudoja Jurbarko rajono gyventojas – vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis savivaldybėje 2,44 m3 (per mėnesį vienam gyventojui) bus dauginamas iš laikotarpio, kai buvo prijungta savavališka infrastuktūra, padauginant iš vandens ir (ar) nuotekų vieno kubinio metro kainos. Lengvatinė tvarka bus taikoma tik tiems gyventojams, kurie praneš apie savavališkus prisijungimus iki 2020 m. gegužės 31 d.

Po 2020 m. gegužės 31 d. nustačius savavališkus pasijungimų atvejus vandens suvartojimas ir baudos bus apskaičiuojamas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūrostaisyklėmis. Pagal taisyklių 49-521 punktus iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių dydis gali siekti net 9440 Eur.

UAB „Jurbarko vandenys“ siekia padėti gyventojams – sudaro palankias sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis. Visų bendromis pastangomis galima pasiekti gerų rezultatų.

 


bottom