top
logo

               

 

Avarijų registravimas (visą parą)

 

Vandentiekio: (8 447) 54 909

Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990  

Klientų konsultavimas darbo dienomis

(8 447) 71310

Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas

(8 447) 72 990

 

 

DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETASŲ ATITIKTIES TEISINIAMS METROLOGIJOS REIKALAVIMAMS

 

     Į uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko vandenys“ 2016-12-23 kreipėsi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), kuri raštu Nr. R2-(V)-3283 prašė paaiškinti, kodėl ne visu 100 procentų Jurbarko mieste ir rajone 2015 metais vartotojams pakeisti atsiskaitomieji geriamojo vandens apskaitos prietaisai su galiojančią metrologine patikra (per 2015 metus jų pakeista 94,8 proc.). Komisija paprašė įvardinti reikalavimų nevykdymo priežastis bei informuoti rajono gyventojus ir vartotojus, kokių ir kada bus imtasi priemonių pažeidimams pašalinti.

     Informuojame, jog Jurbarko mieste ir rajone vienu metu (2008–2010 metais) pakeista absoliuti dauguma geriamojo vandens apskaitos prietaisų (toliau – Skaitikliai). Kadangi Skaitiklių galiojanti metrologinė patikra – cikliška, pasibaigus jos patikros periodui, iškyla būtinybė didžiąją dalį miesto ir rajono Skaitiklius keisti vienu metu, kai kitais metais jų keitimas nėra toks intensyvus. Taigi, kelerių metų Skaitiklių keitimo intensyvumas nėra tolygus, o jų keitimo darbai neproporcingai išsidėsto laike (2016 metais reikėjo pakeisti apie 3000 Skaitiklių, kai 2017 metais bus reikalinga keisti tik apie 1500).

     Atkreipiame rajono gyventojų ir vartotojų dėmesį į tai, kad dėl gyventojų emigracijos vis sunkiau mūsų darbuotojams patekti pas vartotojus į butus (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas ir ten įrengti ar pakeisti Skaitiklius. Nors vartotojų skaičius nežymiai didėja, tačiau geriamojo vandens suvartojimo kiekis kiekvienais metais nuosekliai mažėja, kadangi išvykstantieji gyventojai nenutraukia geriamojo vandens sutarčių ir vandens nenaudoja! Negyvenant ilgą laiką gyventojams butuose (patalpose), mūsų darbuotojams kyla sunkumų patekti į juos. Siekiant įgyvendinti teises aktų reikalavimus, darbuotojai iš esmės užsiima išvykusių gyventojų paieška bei galimybėmis patekti į butus.

     Manome, jog aukščiau paminėtą susidariusią situaciją iš dalies pavyks išspręsti, nes numatomas keistinų Skaitiklių skaičius bus dvigubai mažesnis nei 2016 metais. Be to, šiuo metu mūsų bendrovėje diegiama Atsiskaitymų už suteiktas paslaugas (suvartotą vandenį bei tvarkomas nuotekas) paslaugų valdymo informacinė sistema. Įdiegus ją 2017-02-01, situacija bus valdoma operatyviau (trumpiau truks surašomas pakeitimo, patikrinimo aktai bei kt. dokumentai) Sutaupytą laiką išnaudosime didinant keičiamų Skaitiklių skaičių. 

2017-01-19


bottom