top
logo

 

     Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros naudojimas, plėtra

 

     Jurbarko rajono savivaldybė 2013 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį su Lenkijos aplinkos plėtros ministerija dėl projekto Nr. ILRP.01.01.01-72-001/10-00 „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondo ir rajono biudžeto lėšomis. Darbus vykdo rangovas UAB „A. Žilinskis ir ko“. Visos projekto veiklos turi būti baigtos iki 2014 m. gruodžio 31 d.

     2014 m. kovo 18 d. Jurbarko rajono savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su UAB „Jurmelsta“ dėl projekto „Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I ir Pilies II kaimuose, Skirsnemunės sen., įrengimo darbai“ Vytėnų gatvėje. Projektuose numatytiems gyventojams suteikta galimybė prisijungti prie buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų. Visi gyventojai, kuriems suteikta ši galimybė, privalo savo būstą prijungti prie centralizuotų tinklų, kad būtų pasiekti finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti stebėsenos rodikliai. Kitu atveju administruojanti institucija taikys korekcijas už nepasiektus rodiklius. Prašome gyventojus kuo skubiau prisijungti prie centralizuotų tinklų. Tam atlikti reikia gauti technines prijungimo sąlygas, parengti projektą gyvenamųjų patalpų prijungimui ir, informavus UAB „Jurbarko vandenys“ administraciją apie darbų pradžią, atlikti statybos darbus. Prie įrengiamų tinklų neprisijungę gyventojai nuolat bus tikrinami prašant pateikti dokumentus, patvirtinančius buitinių nuotekų pridavimą į nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų tvarkymo reglamentas nurodo, kad į aplinką galima išleisti tik išvalytas nuotekas. Todėl informacija apie asmenis, kurie neteisėtai išleidžia nevalytas buitines nuotekas į aplinką, bus perduodama Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūrai, kuri taikys finansines nuobaudas. Siekiant to išvengti, prašome pradėti parengiamuosius jungimosi prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų darbus. Skirsnemunės miestelis yra turtingas savo istorija. Todėl vykdant statybos darbus dalyje Nemuno gatvės reikia atlikti archeologinius tyrinėjimus. Norime informuoti, kad archeologinių tyrinėjimų darbų išlaidas padengs rangovas ir gyventojams už juos papildomai nereikės mokėti.

     Konsultacijas ir smulkesnę informaciją teikia UAB „Jurbarko vandenys“ telefonais: (8 447)  51359.  


bottom